Contacteer ons

Switchee privacybeleid

Dit privacybeleid is altijd de meest actuele versie en vervangt eventueel gemaakte afdrukken.

Privacyverklaring

1. Privacybeleid Switchee thermostaat 

In dit privacybeleid worden de gegevens beschreven die worden verzameld door en in verband met de Switchee thermostaat ("Switchee thermostaat").

Uw woningcorporatie (uw "huisbaas") is en zal te allen tijde de gegevensbeheerder zijn met betrekking tot dergelijke gegevens. 

Your landlord has contracted with Switchee Limited (“We” or “Switchee”) to provide your landlord with the Switchee Thermostat and related services in connection with your home. We act as a processor of information collected by and in connection with the Switchee Thermostat, and act on behalf of your landlord, who is the controller. 

We have prepared this privacy notice, approved by your landlord, to help you understand what data is collected in connection with the Switchee Thermostat, how it is used, and what your rights are in relation to it. 

Tussen ons en uw huisbaas gaan wij de volgende verbintenissen aan: 

 1. We zullen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken
 2. We zullen u informeren voordat we uw persoonsgegevens delen met derden
 3. We zullen de allerbeste tools gebruiken voor gegevensbeveiliging om uw gegevens veilig te houden en de Switchee thermostaat, alle aangesloten hardware van derden en de Switchee-gegevensopslagsystemen (samen de "Switchee-producten") te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

 De informatie die we over u verzamelen en verwerken, gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid.

 2. Welke informatie wordt verzameld? 

 • Installatie-informatie die u en uw huisbaas aan Switchee verstrekken
 • Omgevingsgegevens 
 • Aanpassingen van temperatuur of instellingen
 • Gebruikersinformatie van het verwarmingssysteem
 • Apparaatinformatie
 1. Installatie-informatie:
  1. Uw adres wordt door uw huisbaas aan ons verstrekt, zodat de Switchee thermostaat bij u thuis kan worden geïnstalleerd. Wanneer een Switchee thermostaat wordt geïnstalleerd of onderhouden in een reeds bezette woning, kan Switchee uw naam en contactgegevens opvragen bij uw huisbaas. Wanneer u onze Switchee-app gebruikt, kunnen we ook uw e-mailadres verzamelen wanneer u zich registreert om een account op de app aan te maken.
 2. Omgevingsgegevens:
  1. We verzamelen omgevingsgegevens van de sensoren die in de Switchee thermostaat zijn ingebouwd. Deze omvatten de huidige temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en het omgevingslicht in de buurt van de thermostaat. e thermostaat kan ook detecteren of er beweging is in een kamer, wat de Switchee thermostaat helpt aangeven of een woning bewoond is en verwarmd moet worden. Uw Switchee thermostaat gebruikt deze omgevings- en sensorgegevens om een beter beeld te krijgen van de thermische prestaties van een woning en de efficiëntie van uw verwarmingssysteem. Het kan ook worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van uw boiler. Uw huisbaas kan ook bijkomende sensoren installeren die hem/haar helpen een beter inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en leefomstandigheden in uw woning.
 3. Directe aanpassingen aan het apparaat:
  1. Als u instellingen wijzigt op de Switchee thermostaat zoals de temperatuur, onthoudt Switchee dit om te helpen begrijpen wanneer het verwarmingssysteem wordt in- en uitgeschakeld en om huurders te helpen hun Switchee effectiever te gebruiken. Door de handmatige aanpassingen aan het apparaat te registreren, kan Switchee huurders ook helpen bij het oplossen van problemen met behulp van de klantenondersteuning. 
 4. Gebruikersinformatie:
  1. Switchee registreert elke keer dat uw verwarmingssysteem wordt in- en uitgeschakeld om de gebruiksgeschiedenis bij te houden. Uw huisbaas kan ook een bijkomende energiesensor installeren die u helpt inzicht te krijgen in het energieverbruik van uw verwarmingssysteem.
 5. Apparaatinformatie: 
  1. Om eventuele problemen met betrekking tot de Switchee thermostaat te identificeren en op te lossen, registreren we het apparaatmodel, het serienummer, de softwareversie en de instellingen. Switchee verzamelt geen IP-adressen of wifi-gegevens van de woning.

3.    Delen van deze informatie met uw huisbaas

Door Switchee uitgevoerde analyse van de omgevingsgegevens wordt gedeeld met uw huisbaas om hem/haar inzicht te bieden over de prestatie van uw woning, zodat uw huisbaas inzicht krijgt in het energieverbruik, bepaalde reparatie- of onderhoudsproblemen kan detecteren en de kwaliteit en het comfort van uw woning proactiever kan onderhouden.

Wij kunnen uw huisbaas inzicht geven over:

 • de kans op condensatie-, vocht- en schimmelvorming; 
 • hoe goed de woningstructuur en het verwarmingssysteem presteren en welke reparaties nodig zijn;
 • het risico op oververhitting in de zomer en;
 • het risico op onderkoeling in de winter.

Deze informatie kan ook door uw huisbaas worden gebruikt om huurders met een hoge afhankelijkheid te beschermen wanneer Switchee omgevingsgegevens detecteert die de veilige parameters overschrijden. Switchee kan bijvoorbeeld meldingen naar de huisbaas sturen als de temperatuur tijdens de wintermaanden boven een vooraf afgesproken niveau zakt. Bovendien kan uw huisbaas bezoeken voor onderhoud en energiebesparing plannen wanneer u het meest waarschijnlijk beschikbaar bent - dit helpt u ongewenste en gemiste bezoeken te voorkomen.

Deze gegevensverwerking en -deling is onderdeel van de dienstverlening aan uw huisbaas en wordt te allen tijde in zijn/haar opdracht uitgevoerd. 

4.    Welke informatie wordt gedeeld tussen meerdere verbonden apparaten?

Als er apparaten van derden aan uw Switchee thermostaat zijn gekoppeld (i.e. sensoren), zullen deze producten lokaal bepaalde informatie met elkaar delen, zoals temperatuurgegevens. Ook tussen de Switchee thermostaat en een mobiele applicatie, of tussen de Switchee-servers kunnen gegevens worden gedeeld, die we voor u kunnen ontwikkelen. Een lijst met alle apparaten van derden en versies die we momenteel gebruiken en die kunnen worden gekoppeld aan een Switchee thermostaat, is op verzoek verkrijgbaar. 

5.    Hoe kunnen Switchee en uw huisbaas uw gegevens gebruiken? 

Switchee verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen namens uw huisbaas, die uw gegevensbeheerder is. 

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen uw persoonsgegevens alleen worden verzameld en gebruikt voor bepaalde doeleinden, die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

Verzamelde gebruiks- en omgevingsgegevens van de thermostaat worden gebruikt om: 

 • onze producten en diensten te leveren, ontwikkelen en verbeteren om ervoor te zorgen dat uw huisbaas de beste service krijgt;
 • namens uw huisbaas energiekostenbesparingen en -efficiënties aan u te leveren;
 • analyses uit te voeren en milieugegevensrapporten aan uw huisbaas te verstrekken om hem/haar te helpen uw woning te onderhouden;
 • antwoorden te geven op vragen over Switchee en om de effectieve levering van onze service aan uw huisbaas te garanderen;
 • contact met u op te nemen voor uw feedback over manieren waarop we de levering van diensten van Switchee kunnen verbeteren (u bent te allen tijde vrij ons te informeren dat u niet wilt dat er contact met u wordt opgenomen)

Daarnaast kunnen we deze informatie in een niet-identificeerbare vorm gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen bij het nemen van verkoops- en zakelijke beslissingen. We kunnen bijvoorbeeld geaggregeerde gebruikersinformatie over het aantal actieve thermostaatgebruikers gebruiken om de energiebesparingen van Switchee te meten. Deze informatie omvat geen persoonsgegevens en valt daarom niet onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Wanneer u zich registreert om een account aan te maken op onze Switchee-app, moet u uw e-mailadres gebruiken en een wachtwoord instellen. We hebben geen toegang tot uw accountnaam, unieke ID of wachtwoord, aangezien deze worden opgeslagen door onze externe provider, AWS. Hierdoor kunnen we alleen zien dat er een account is gekoppeld aan een bepaald Switchee-apparaat op een bepaald adres.

6.    Het delen van informatie tussen Switchee en derden 

We kunnen niet-persoonlijke gegevens (geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens) delen en bekend maken aan derden, waaronder overheidsinstanties, de verzekeringsmaatschappij van uw huisbaas en onderzoeksinstanties.  De enige geanonimiseerde gegevens die we op deze manier zouden kunnen delen, zijn: omgevingsgegevens (zie 2b hierboven), gegevens over directe aanpassingen op het apparaat (2c hierboven) en gebruikersgegevens (2d hierboven).  We kunnen dergelijke beperkte, niet-persoonlijke gegevens om een aantal redenen delen, waaronder: ter illustratie van onder andere het opbouwen van prestatietrends in het algemeen; om ons te helpen onze diensten te ontwikkelen of zodat anderen kunnen begrijpen wat we doen. We kunnen bijvoorbeeld statistieken en trends publiceren over energieverbruik, besparingen en analyses van de energieprestaties van bepaalde woningen. In sommige omstandigheden kan dit worden gebruikt om het overheidsbeleid te beïnvloeden, bijvoorbeeld om de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren. Deze informatie omvat geen persoonsgegevens en valt daarom niet onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Mogelijk moeten we ook persoonsgegevens met betrekking tot uw woning en Switchee-apparaat delen met facilitaire managers die door uw huisbaas zijn aangesteld om namens hem/haar uw woning te beheren. Dit delen van gegevens vindt plaats in opdracht van uw huisbaas.

We kunnen persoonsgegevens met betrekking tot u en uw woning delen met externe vertegenwoordigers, adviseurs en onafhankelijke beheerorganisaties die uw huisbaas/woningcorporatie heeft ingeschakeld en waarvan uw huisbaas ons heeft gevraagd om ermee samen te werken. Dit delen van gegevens vindt plaats in opdracht van uw huisbaas. Deze derden kunnen zijn ingeschakeld om huurders zoals u te helpen energie te besparen en u te adviseren over bijvoorbeeld tariefwijzigingen en het doorvoeren van warmtebeperkende maatregelen in uw woning. Ingeval uw huisbaas/woningcorporatie uw contactgegevens aan de derde verstrekt, kunnen wij van uw huisbaas de opdracht krijgen om hun toegang te geven tot uw Switchee thermostaat-dashboard, zodat zij de daar opgeslagen omgevingsgegevens kunnen bekijken en beoordelen, alsook gebruik kunnen maken van de tools voor afsprakenplanning en berichtgeving om contact met u op te nemen.

Wanneer we werken met werknemers, partners, huisvestingsaanbieders, faciliteitenmanagers of vertegenwoordigers die betrokken zijn bij het leveren van diensten van Switchee, inclusief installatie van de thermostaat, zullen deze afspraken worden uitgevoerd onder passende contractuele en vertrouwelijkheidsbescherming en kunnen we uw naam en adres delen onder instructie van uw huisbaas zodat deze diensten aan u kunnen worden geleverd. Een lijst van deze organisaties is op aanvraag verkrijgbaar. will be conducted under appropriate contractual and confidentiality protections and may involve us sharing your name and address under instruction from your landlord so that these services can be delivered to you. A list of those organisations is available upon request.

Als wij of uw huisbaas het onderwerp zijn van reorganisatie of een verkoop aan een andere organisatie, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We kunnen ook informatie delen wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

7.    Rechtsgrondslag

Volgens de toepasselijke wetgeving moeten gegevensbeheerders een rechtsgrondslag hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en delen. De rechtsgrondslag waarop uw huisbaas zal beroepen om ons te instrueren uw persoonsgegevens te verwerken, zijn zijn/haar legitieme belangen. Dit betekent de belangen van uw huisbaas bij het leveren van de Switchee thermostaat en aangesloten diensten aan u (om u te helpen bij het bewaken, analyseren en beheren van het energieverbruik in uw woning), bij het verbeteren van deze diensten en het afhandelen van eventuele vragen die u heeft. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met mogelijke negatieve gevolgen voor u en uw rechten. Uw huisbaas zal u dit privacybeleid verstrekken voordat we beginnen met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens namens uw huisbaas. U ontvangt dit privacybeleid wanneer het Switchee-apparaat wordt geïnstalleerd of als onderdeel van uw huurinformatie wanneer u in de woning intrekt.

8.    Beveiliging

Wij en uw huisbaas hechten veel belang aan de veiligheid van alle gegevens die op uw Switchee thermostaat wordt verwerkt en naar Switchee en/of uw huisbaas worden verzonden. We doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die we rechtstreeks van uw Switchee thermostaat verzamelen, geen persoonsgegevens bevatten die huurders direct kunnen identificeren aan Switchee. 

Het is echter mogelijk dat derden (waaronder uw huisvestingsaanbieder of een andere gecontracteerde dienstverlener) dergelijke gegevens aan ons verstrekken in opdracht van uw huisbaas. We hebben maatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging, inclusief het versleutelen van alle gegevens die worden verzonden tussen de Switchee thermostaat en de Switchee server.

9.    Bewaren van gegevens 

Switchee bewaart verzamelde gegevens gekoppeld aan een woonadres en een huisbaas alleen in opdracht van uw huisbaas. Informatie die door Switchee via de thermostaat wordt verzameld, wordt opgeslagen op beveiligde servers in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze informatie kan worden overgedragen naar landen buiten de EER waar bijvoorbeeld een of meer van onze servers zich (in de toekomst) in een land buiten de EER bevinden of een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt. Als we uw gegevens op deze manier naar landen buiten de EER overdragen, zullen wij en uw huisbaas stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij hiertoe opdracht hebben gekregen van uw huisbaas, gewoonlijk gedurende twee jaar na ontvangst of, indien langer, totdat deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.

10. Uw rechten 

VOLGENS DE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING HEEFT U VERSCHILLENDE RECHTEN DIE U KUNT UITOEFENEN TEGENOVER DE GEGEVENSBEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS. ALLE VERZOEKEN OM DERGELIJKE RECHTEN UIT TE OEFENEN MOETEN WORDEN GERICHT AAN UW HUISBAAS, AANGEZIEN HIJ/ZIJ UW GEGEVENSBEHEERDER IS VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING. WIJ ZIJN NIET UW GEGEVENSBEHEERDER, MAAR ZIJN EEN GEGEVENSVERWERKER DIE HANDELT NAMENS UW HUISBAAS. INDIEN WIJ DERGELIJKE VERZOEKEN ONTVANGEN, STUREN WIJ DEZE DOOR NAAR UW HUISBAAS EN ZULLEN WE MET HEM/HAAR SAMENWERKEN OM UW VERZOEK TE BEANTWOORDEN.

U bent wettelijk gerechtigd om uw huisbaas te verzoeken u een kopie te verstrekken van alle persoonsgegevens die over u worden bewaard met betrekking tot de Switchee thermostaat en aangesloten diensten. Als u een dergelijk verzoek indient, wat steeds schriftelijk moet gebeuren, zullen wij samenwerken met uw huisbaas om u een elektronische kopie van deze informatie te verstrekken. Als bepaalde gegevens die u ontvangt onjuist zijn, kunt u ons ook verzoeken deze te corrigeren.

U kunt ook op elk moment verzoeken om alle persoonsgegevens die we over u hebben te wissen. Wij werken samen met uw huisbaas om dit verzoek uit te voeren. Gelieve echter te noteren dat we dit ingeval van bepaalde juridische gronden mogelijk niet kunnen doen. Als dit het geval is, brengen we u op de hoogte.

Als u op enig moment wilt dat wij en/of uw huisbaas stoppen met het verzamelen, opslaan of delen van uw gegevens, kunt u uw huisbaas op de hoogte brengen dat u hier bezwaar tegen maakt. Gelieve echter te noteren dat we in dat geval mogelijk niet langer in staat zijn om onze diensten aan u en/of uw huisbaas te leveren. 

11. Contact met ons opnemen

Als u vragen, bezwaren of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, dient u in eerste instantie contact op te nemen met uw huisbaas. U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per: 

E-mail: [email protected] 

Freephone: 0800 133 7957

Website: www.switchee.com  

Post: Switchee, Sandbox London Bridge, Office 7.11, 46-48 Red Lion Court, Park Street, SE1 9EQ

Samen met uw huisbaas zorgen wij voor een passend antwoord. Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Britse Autoriteit Persoonsgegevens (ICO).    

U kunt meer details raadplegen op www.ico.org.uk of 0303 123 1113

12. Versie 

Dit is versie 5.3 van ons privacybeleid, bijgewerkt op 19 April 2023. Gelieve te noteren dat dit privacybeleid onderhevig is aan wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op: www.switchee.com/privacy-nl

13. Ontvangstbevestiging

Elke volgende ontvangstbevestiging die ik met betrekking tot dit privacybeleid kan geven, zal worden opgevat als een bevestiging dat ik de hier vermelde voorwaarden heb gelezen en begrepen.

Wij zijn er om u te helpen
Contacteer ons
Switchee verbetert de leefbaarheid voor mensen die in huurwoningen wonen.
Contacteer ons
+44(0)800 133 7957
Volg ons
In contact blijven
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.